מדיניות פרטיות

תקנון אתר ומדיניות פרטיות

כללי:

תקנון זה ממופנה לכלל האוכלוסיה.

הקדמה

 

אתר זה של עופר אהרון חב' לעבודות בניה בע"מ  מייצג את  עופר אהרון חב' לעבודות בניה בע"מ,  לפי הוראותיו בלבד.

הקבצים והתמונות בו , באתר יכולים להשתנות.

כל שינוי באתר באישור של עופר אהרון בלבד.

 

 

קניין רוחני

כל המידע באתר כולל קבצים, תמונות וכו' שייכים אך ורק לעופר אהרון , וכן כל שימוש בו ייעשה אך ורק באישורו של עופר אהרון בלבד.

תוכן האתר

בעקרון האתר אמור להיות זמין כל הזמן למעט ובמידה ונעשים בו שינויים כל ידי גורמים מסוימים.

במידה וישתמשו דרך האתר לשימושים אחרים זאת על אחריות המשתמש.

ניהול מבקרים ומשתמשים באתר

הנהלת האתר רשאית לבטל כל משתמש ללא שום דין ודברים.

מנהלי  תשמור  על פרטי המבקרים באתר. במידה ולא תהיה  גישה למידע כזה או אחר, לא תהה כל תענה כלפי עופר אהרון קבלן לעבודות בנייה בע"מ.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות באתר עלולה להשתנות מעת לעת וזאת לשיקולה הבלעדי של הנהלת האתר עופר אהרון חבר' לעבודות בנייה בע"מ,   במידה ויהיה שינוי החברה תדרג להעביר.

שימוש במידע

הנהלת האתר שומרת על המידע ויכולה להשתמש בו למטרות כגון: ייעול, פיתוח, פניה אישית למשתמש, בלי לחסוף שום פרטים אישיים.

ובנוסף  מתחייבת לנהוג בכל המידע של הגולשים בהתאם לחוק.

עוגיות- cookie

כל הקבצים יפעלו אך ורק על פי אישור המשתמש וישמרו על דיסק קשיח.

על פי קבצים אלו לא נוכל להיכנס למחשב, אלא אם כן המשתמש יחליט לשתף   . כל המידע שייאסף הינו למטרות סקר לא לצורך זהות אישית.

המשתמש יוכל להחליט אם לבחור קבצים או להסירם .

 

אבטחת מידע

ההנהלה מתחייבת לשמור על מידע של המשתמש לפי החוק והמשפט, על מנת להבטיח את כל המידע שנאסף.

 

 

אזור שיפוט

התקשרות זו לפי חוק  החל על אזרח במדינת ישראל, כל מקרה  ידון לגופו  במידה ותהיה מחלקות בן שני הצדדים – תהיה לבתי המשפט/מגשר  של מחוז ירושלים,  הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.